​Hent aftaleblanket

Aftale om grøn byfornyelse skal indgås på ministeriets autoriserede blanket for at være gyldig. Der findes to blanketter til indgåelse af aftale om grøn byfornyelse; én til indgåelse af aftale mellem udlejer og beboerrepræsentationen og én til indgåelse af aftale mellem udlejer og lejerne.

Udlejer og beboerrepræsentation