Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

​Aftalt grøn byfornyelse – en del af Energisparepakken

​Aftalt grøn byfornyelse er et af hovedelementerne i lov om en energisparepakke, der trådte i kraft den 1. juli 2014 (lov nr. 439 af 6. maj 2014).

Hensigten med loven er at give udlejere og lejere i private lejeboliger et væsentligt større incitament til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger.

Loven indeholder ud over aftalt grøn byfornyelse følgende 5 hovedelementer:

  • ​Gennemførelse af totaløkonomisk rentable forbedringer
  • Energikrav som betingelse for at anvende boligreguleringslovens § 5, stk. 2
  • Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser
  • Forhøjelse af råderetsbeløbet
  • Adgang for udlejer til at kræve vandmålere og målere til måling af energiforbrug til køling opsat i lejligheder.

Lovændringerne vedrører lejeloven, boligreguleringsloven, byfornyelsesloven og er-hvervslejeloven.

Læs mere om Energisparepakken og dens øvrige elementer her. 
 

Senest ændret den:: 03-08-2016 11:23
Privatlivs politik