Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

Baggrund for Energisparepakken

Energisparepakken er et led i opfyldelsen af Energiaftalen, som blev indgået den 22. marts 2012 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti (Aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012-2020). De langsigtede mål i Energiaftalen er, at Danmark skal være 100 % forsynet med vedvarende energi i 2050 og 100 % forsynet med vedvarende energi til el og varme i 2035. Den fremtidige energiforsyning skal være mere vindenergi, mere biogas og mere biomasse.

Energisparepakken opfylder den del af Energiaftalen, som vedrører effektivisering af energiforbruget i private lejeboliger. Boliger er et vigtigt fokusområde i bestræbelserne på at reducere energiforbruget og CO2-udledningen, fordi driften af bygninger tegner sig for 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, og ¾ heraf vurderes at stamme fra boligområdet.

Energisparepakken er desuden en udmøntning af en aftale af 12. november 2013 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen for så vidt angår en energisparepakke, der skal fremme energibesparelser i private lejeboliger.

Som yderligere opfølgning på Energiaftalen er der den 13. november 2012 mellem klima- og energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats. I denne aftale indgår, at energiselskabernes besparelsesforpligtelse øges med 75 % om året i 2013-2014 og med 100 % om året i 2015-2020, og at selskabernes indsats målrettes mod eksisterende bygninger og erhverv. Efter aftalen kan selskaberne bl.a. købe energibesparelser hos slutbrugerne ved at yde tilskud til de investeringer, som er nødvendige for at gennemføre energibesparende foranstaltninger.

 

Senest ændret den:: 20-06-2014 11:25
Privatlivs politik