Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

Lejeforhøjelsen som følge af aftalt grøn byfornyelse

I aftalen om grøn byfornyelse kan der aftales en lejeforhøjelse på grundlag af den samlede udgift til energiarbejderne. Reglerne om beregning af lejeforhøjelsen er fastsat i lejeloven og boligreguleringsloven.

Hvis huslejenævnet har truffet afgørelse om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen på baggrund af et energirenoveringsprojekt, kan lejeforhøjelsen ikke overstige den lejeforhøjelse, udlejer og lejerne har aftalt på baggrund af forhåndsgodkendelsen. Udlejer og lejerne kan dog aftale betaling af en højere leje, end forhåndsgodkendel-sen giver mulighed for, hvis udgifterne til de energibesparende arbejder viser sig at blive højere end forudsat i forhåndsgodkendelsen.

Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel.

Grundlag for beregning af lejeforhøjelsen og fordeling:

  • Udgiften, der danner grundlag for lejeforhøjelsen, beregnes på grundlag af de samlede aftalte og dokumenterede ombygningsudgifter til de energibesparende arbejder uden fradrag af sparet vedligeholdelse
  • Den samlede udgift fordeles på de beboelseslejemål, der er omfattet af aftalen om grøn byfornyelse.
  • De udgifter, der vedrører hele ejendommen, dvs. også arealer, der anvendes til andet end beboelse, fordeles forholdsmæssigt mellem lejemål, der er omfattet af aftalen om grøn byfornyelse og lejemål, der anvendes til andet end beboelse. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter bruttoetagearealet.
  • Tilskud på grundlag af aftale med et energiselskab skal fradrages i de udgifter, der danner grundlag for lejeforhøjelsen.
  • Indestående på ejendommens vedligeholdelseskonti mv. eller støtte efter andre regler, der anvendes som delvis finansiering af ombygningsarbejderne, skal fradrages i de udgifter, der danner grundlag for lejeforhøjelsen.
  • Oplysning om indfasningsstøtte fra kommunen og størrelsen af støtten skal fremgå af varslingen. Støtten fradrages i lejeforhøjelsen.

Følgende formelle regler er sat ud af kraft, når der foreligger en gyldig aftale om aftalt grøn byfornyelse:

  • Inddragelse af beboerrepræsentationen efter lejelovens § 65, stk. 2-4
  • Iværksættelsesvarsling, jf. boligreguleringslovens §§ 23 og 24
  • Meddelelse om krav på tilbud af erstatningsbolig, jf. boligreguleringslovens § 26

 

Senest ændret den:: 03-08-2016 15:53
Privatlivs politik