Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

Hvem kan indgå aftale om grøn byfornyelse

Ejendomme uden beboerrepræsentation
Her kan udlejer og et flertal af lejerne indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger og om lejeforhøjelse efter lejelovens § 58 a. En aftale mellem udlejeren og et flertal af lejerne har virkning for alle lejerne. Den har også virkning for lejemål, der er ubeboede og uudlejede på det tidspunkt, hvor  aftalen indgås.

Ejendomme med beboerrepræsentation
Her kan beboerrepræsentanterne indgå en aftale med udlejeren om energibesparende foranstaltninger på vegne af alle lejerne i ejendommen. 

Lejeforhøjelsen må sammen med andre lejeforhøjelser, som beboerrepræsentanterne har tiltrådt efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse inden for de sidste 3 år, ikke overstige 96 kr. pr. m2 årligt (2014-tal).

Inden beboerrepræsentanterne tiltræder de energibesparende arbejder, skal arbejderne drøftes på et beboermøde, og der skal være flertal blandt de fremmødte beboere for arbejdernes gennemførelse. Beboerrepræsentanter skal snarest efter beboermødet skriftligt meddele beslutningen til samtlige lejere med oplysning om, at såfremt ¼ af beboerne inden 2 uger efter meddelelsen forlanger det, skal beboerrepræsentanterne foretage en urafstemning blandt ejendommens beboere om arbejdernes gennemførelse.

 

Senest ændret den:: 24-06-2014 14:30
Privatlivs politik