Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

Eksempler på arbejder

Nedenfor er der givet eksempler på arbejder, der kan give energibesparelser. Listen er ikke udtømmende, og der opfordres derfor til, man at undersøger, om der er andre arbejder, der kan være relevante i forhold til ejendommen.

Isolering
Isolering mindsker ejendommens varmetab og kan forhindre træk. Isolering af ejendommens ydervægge, etageadskillelser, tage, kældre, porte og tekniske installationer er energibesparende arbejder. Har ejendommen isolering i forvejen og forøges denne, er der også tale energibesparende arbejder.

Vinduer og døre
Der kan være et større varmetab gennem vinduer og døre, især hvis de er af ældre dato. Det kan derfor være energibesparende at udskifte vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi, fx ved udskiftning af vinduer med enkelt glas til termovinduer eller fra 2. generation termovinduer til energiklasse A-vinduer.  

Ønskes ejendommens nuværende vinduer og døre bibeholdt, kan der også opnås energibesparelser ved at løfte de eksisterende vinduer og døres energistandard, f.eks. ved at montere forsatsvinduer eller skifte vinduesglassene ud med glas, der har en højere isoleringsværdi.

Tekniske installationer
Der er flere forskellige tiltag, man kan foretage ved de tekniske installationer i en ejendom for at spare energi, fx kan synlige vand- og varmerør ofte nemt isoleres, så varmetabet gennem rørene mindskes.

Ofte kan det også svare sig at se på selve energikilden. Har man et gammelt oliefyr, kan der spares meget energi og penge ved at overgå til fjernvarme. Der kan også spares meget energi ved at udskifte et gammelt naturgasfyr til et nyt.

Herudover kan det være relevant at se på de fremførende installationer. Pumperne i ejendommens teknikrum, der pumper vand og varme frem til lejlighederne, bruger meget strøm. Der kan spares en større mængde energi ved at udskifte pumperne til f.eks. nye A-mærkede pumper.

I lejlighederne kan man med fordel sætte termostater på radiatorerne. De regulerer selv varmen på radiatorerne i stedet for de gamle ventiler, hvor man selv skal styre, om der er varme på radiatoren eller ej. Dette giver en mere jævn opvarmning i lejemålene.

Vedvarende energiformer
Det er også en mulighed at udskifte/supplere eksisterende energikilder med vedvarende energi, fx etablering af solvarme eller solceller til at dække noget af ejendommens energiforbrug. Solvarme kan etableres til at dække opvarmning af det varme brugsvand eller ejendommens varmeforbrug. Det kan bedst betale sig, hvis man har olie-, gas- eller elopvarmning, og hvis man alligevel skal udskifte en del af varmeanlægget. Solceller kan dække noget af eller hele en ejendoms elforbrug.

Solvarmepaneler og solceller placeres typisk på taget. Mængden af sol på taget, er derfor en af de afgørende faktorer for, om det kan betale sig at etablere.

 

​​

Senest ændret den:: 27-06-2014 14:38
Privatlivs politik