Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

Byfornyelsesstøtte

Alle kommuner får hvert år stillet midler til rådighed efter lov om byfornyelse og udvikling af byer til at støtte bygningsfornyelse af boligmassen i kommunen. Gennemførelsen af energibesparende foranstaltninger på private udlejningsboliger er en bygningsfornyelsesaktivitet, som er omfattet af mulighederne for støtte til vedligeholdelsesudgifterne efter § 14 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at yde støtte til gennemførelse af energibesparende arbejder efter de almindelige regler i kapital 3 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der træffer beslutning om, hvorvidt kommunen skal yde støtte. Mulighederne kan derfor være forskellige fra kommune til kommune.

Støtten gives til de udgifter, der ved et renoveringsprojekt ikke kan lægges på huslejen, dvs. den del af udgiften, som bygningsejeren skal afholde. Støtten efter § 14 i lov om byfornyelse og udvikling ydes som kontant tilskud. Støttens størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen og kan maksimalt udgøre de samlede vedligeholdelsesudgifter, der ikke er dækket af lejeforhøjelser efter aftalen om grøn byfornyelse, tilskud fra andre støtteordninger, rabatter o.lign.

Ansøgning om byfornyelsesstøtte
Ansøgning om støtte til byfornyelse skal søges af udlejer på baggrund af de tilkendegivelser, der tidligere er opnået fra kommunen. Ansøgningen indgives til den kommune, som ejendommen er beliggende i. Ansøgningen bør indgives, inden der indgås aftale med lejerne.

Kommunerne har forskellige krav til hvilke oplysninger en ansøgning om byfornyelsesstøtte skal indeholde. Udlejer bør derfor forhøre sig hos kommunen. Følgende materiale bør dog sendes med ansøgningen:

  • beskrivelse af energirenoveringsprojektet
  • huslejenævnets forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen, hvoraf fordelingen imellem vedligeholdelse og forbedring fremgår.

Herudover kan der være en god ide at medsende erklæringen vedrørende de miljømæssige konsekvenser af renoveringen.

Kommunen kan stille krav om at modtage oplysninger vedrørende ombygningsprojektet samt ejendommen, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

Kommunen beslutter selv, om den vil give byfornyelsesstøtte til en energibesparende ombygning. Hvis kommunen beslutter at yde byfornyelsesstøtte, kan kommunen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav til gennemførelsen af bestemte arbejder.

​​

Senest ændret den:: 25-06-2014 14:18
Privatlivs politik