Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
menu
Udskriv side

Indfasningsstøtte fra kommunen

Indfasningsstøtte er en pengeydelse, der har til formål at mindske den økonomiske byrde for lejerne ved ombygninger, der medfører lejeforhøjelser.

Støtten kan gives til lejeforhøjelser i lejligheder, hvor det er samme lejer, der beboer lejligheden før og efter ombygningen. Støtten udbetales til udlejer, der herefter fratrækker støtten i den månedlige husleje.

Indfasningsstøtte gives for en 10 årig periode. Det første år kan indfasningsstøtten maksimalt udgøre 2/3 af lejeforhøjelsen, som aftalen om grøn byfornyelse medfører. Efter det første år nedskrives den årlige støtte med 1/10, indtil støtten bortfalder. Når den årlige støtte falder, stiger den del af lejeforhøjelsen, som lejerne selv skal betale med det samme beløb.

Eksempel: Aftale om grøn byfornyelse vil medføre en huslejestigning på 300 kr. pr. m² pr. år. Kommunalbestyrelsen beslutter at yde indfasningsstøtte til 2/3 af lejeforhøjelsen det første år. Indfasningsstøtten bliver herefter:

                 Indfasningsstøtte                     Lejerbetaling af lejeforhøjelsen

År 1:               200 kr. pr. m²                            100 kr. pr. m²
År 2:               180 kr. pr. m²                            120 kr. pr. m²
År 3:               160 kr. pr. m²                            140 kr. pr. m²
År 4:               140 kr. pr. m²                            160 kr. pr. m²
År 5:               120 kr. pr. m²                            180 kr. pr. m² 
År 6:               100 kr. pr. m²                            200 kr. pr. m²
År 7:                 80 kr. pr. m²                            220 kr. pr. m²
År 8:                 60 kr. pr. m²                            240 kr. pr. m²
År 9:                 40 kr. pr. m²                            260 kr. pr. m²
År 10:               20 kr. pr. m²                            280 kr. pr. m²
År 11:                 0 kr. pr. m²                            300 kr. pr. m²

Hvis en lejer fraflytter en lejlighed, hvortil der ydes indfasningsstøtte, bortfalder støtten til denne lejlighed. En ny lejer skal herefter selv betale hele lejeforhøjelsen.

Ansøgning om støtte
Bygningsejeren, dvs. udlejer, kan søge om indfasningsstøtte hos kommunalbestyrel-sen i den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Indfasningsstøtte søges, inden aftale om grøn byfornyelse er indgået mellem udlejer og lejer.  

Med ansøgningen skal sendes:

  • skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsselskab om de energi-mæssige konsekvenser af ombygningsprojektet, og
  • huslejenævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål eller dokumentation for, at aftalen om grøn byfornyelse er tiltrådt af samtlige lejere.

Ved behandling af ansøgningen kan kommunen stille krav om at modtage oplysninger vedrørende ombygningsprojektet samt ejendommen, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

Kommunen beslutter selv, om den vil give indfasningsstøtte til en energibesparende ombygning. Hvis kommunen beslutter at yde indfasningsstøtte, kan kommunen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav til projektet.

 

 

Senest ændret den:: 24-06-2014 15:49
Privatlivs politik